Các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai rất rườm rà, phức tạp là một vấn đề lớn đối với một số quý khách hàng đã đầu tư tại HayLand nói chung và các khách tiềm năng nói riêng. Để hoàn thành một thủ tục hành chính nào đó về nhà đất, quý khách hàng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, mệt mỏi và đôi khi bực bội do phải đi lại nhiều lần nhưng chưa thu được kết quả.